Herman Jansen

"Risicobepaling door LOPA (Layer of Protection Analysis)"

Herman Jansen, ‘TÜV Certified Functional Safety Expert’ Consiltant.

LOPA kan gezien worden als de beste methode binnen de procesindustrie om veiligheidsrisico’s op adequate wijze te beheersen! Tijdens de workshop zal de methode worden uitgelegd en zullen die verplichte basisregels worden benadrukt.