Ido Pat-El en Gerjon Drenth

"Explosiegevaar van sprays/mist bij hoog vlampunt vloeistoffen"

Ido Pat-El en Gerjon Drenth, technical safety consultants Royal Haskoning DHV.

Vloeistoffen met een hoog vlampunt kunnen onder bepaalde omstandigheden een brandbare mist vormen. Het doel van deze workshop is om de deelnemers vanuit een praktisch oogpunt te informeren over de laatste inzichten over dit onderwerp.