Jos Abbing

"Certificeringsplicht van samenstellingen?"

Jos Abbing, Technology Manager Electromach B.V.

 De elastische grens tussen een component, samenstelling of installatie en de noodzaak van een eventuele eenheidskeuring brengt regelmatig onduidelijkheden. Recentelijk is vanuit IEC de Draft Technical Specification DTS 60079-46 gepubliceerd. Grijp uw kans aan om hiervan kennis te nemen en samen hierover te discussiëren.