Martin de Jong

"Ageing assets"

Martin de Jong, senior consultant en team manager Asset Integrity Management Services DEKRA Solutions B.V.

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. DEKRA neemt de toehoorders mee in haar zienswijze op de praktische invulling en meerwaarde van het onderwerp Ageing Assets.