Aanmelden

Eindgebruikers

U kunt kosteloos deelnemen indien u zich identificeert als eindgebruiker. Voor het ATEX & Process Safety congres beschouwen wij u als eindgebruiker wanneer u een managementfunctie bekleed of werkzaam bent als (senior) technisch vakspecialist binnen een van onderstaande doelgroepen:

  • Productie, opslag en/of transport van/met gevaarlijke stoffen;
  • Machine- of installatiebouwer en in die hoedanigheid te maken met gevaarlijke stoffen;
  • Installatie en/of onderhoudsbedrijven en in die hoedanigheid te maken met gevaarlijke stoffen.

Aan eindgebruikers bieden wij de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen indien wordt voldaan aan de inschrijfvoorwaarden.

Early Bird t/m 11 maart
Betaald deelnemen
€ 245 (€ 295)
Geen 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Inclusief SKO-punt*
Meest gekozen
Kosteloos deelnemen
€ 0 (€ 295)
Vier korte 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Zonder SKO-punt*
Kosteloos met SKO punt*
€ 49,95
Vier korte 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Inclusief SKO-punt*

*SKO-punt

Door de certificatiecommissie van Hobéon is voor deelname aan het jaarcongres ATEX & Process Safety een waardering van 1 punt toegekend in het onderhoudssysteem AH/VK. De “Waardering Hobéon SKO-AH” en “Waardering Hobéon SKO-VK” wordt achteraf verstrekt door middel van een bewijs van deelname aan het congres.

Niet-eindgebruikers

Indien u geen eindgebruiker bent dan kunt u zich betaald aanmelden.

Wanneer u zich niet identificeert met een van de bovengenoemde doelgroepen en/of het functieprofiel, dan kunt u alleen tegen betaling deelnemen aan het congres. Wij beschouwen u als niet-eindgebruiker wanneer u bijvoorbeeld actief bent als leverancier van producten en/of diensten gericht op ATEX en procesveiligheid, opleidingen verzorgt, keuringen en inspecties uitvoert, student of werkzoekend bent.

Early Bird t/m 11 maart
Betaald deelnemen
€ 245 (€ 295)
Geen 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Inclusief SKO-punt*

Wilt u als businesspartner meedoen?

Aanbieders die geïnteresseerd zijn om als businesspartner mee te doen aan dit congres kunnen contact opnemen met Ramo Meru via ramo.meru@heliview.nl of +31 (0)76 548 40 02 om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Pers

Journalisten kunnen zich kosteloos aanmelden indien zij zich beroepsmatig bezig houden met het congresonderwerp.