Programma

Het ATEX & Process Safety Congres 2018

10 jaar ATEX Congres

26 juni 2018
13:30 uur – 21:00 uur
Theather Figi, Zeist

Programma:

13.15 uur Ontvangst en registratie

13.45 uur

Welkomstwoord en opening
Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek heet u van harte welkom bij de jubileum editie van het ATEX & Process Safety congres 2018.
Het programma bestaat onder andere uit:

14.00 uur

Terugblik 10 jaar Atex Congres (best practices, wat hebben we geleerd t.o.v. 10 jaar geleden) met o.a.:

Paul van Norden: “Een uniek kijkje in de ATEX keuken van FrieslandCampina”
“Wereldwijd beheersen van melkpoeder explosies”
Het gebeurt niet vaak dat grote bedrijven een kijkje in de keuken geven.
Paul van Norden, met zijn jarenlange staat van dienst op het gebied van explosieveiligheid neemt ons mee in de wijze waarop FrieslandCampina wereldwijd de Atex-wetgeving heeft geïmplementeerd.
De presentatie gaat in op de volgende aspecten:
FrieslandCampina: een multinational met stofpoeder explosierisico’s wereldwijd
Onze multinationale aanpak voor het beheersen van ATEX
Specifieke problemen waar FrieslandCampina tegen aan loopt
Paul van Norden is EPC Manager en Subject Matter Expert ATEX bij het Technology Excellence Center van FrieslandCampina

Gerdian Jansen: “Best Practices en ontwikkelingen in Explosieveiligheid van de afgelopen 10 jaar”
Verbetering t.a.v. normontwikkeling (bijv. Platform Atex 153 van NEN, IECEx05 NL Committee, voorlichtingssessies van Inspectie SZW, (objectief) vaststellen kennisniveau (IECEx 05 )
inhoud EVD’s,
inspecties van elektrische installaties
installatievoorschriften en verificatiedossier

15.00 uur
Pauze

15.30 uur
Vooruitblik (nieuwe normen, nieuwe technologieën, nieuwe standaarden, etc) 

Gerrit-Jan Wijnen (Uneto-VNI en ENGIE): “Atex en installateurs”

Waarover? Hebben wij in Nederland een kennisachterstand op ATEX gebied? Deze vraag geldt niet alleen voor de uitvoerenden, maar ook zeker voor de opdrachtgevers en hun/de adviseurs.
Waarom? Als er verkeerde keuzes gemaakt worden bij werkzaamheden aan of in installaties met explosiegevaar, levert dat hoge risico’s op. We zien dat door onwetendheid nog te veel foute keuzes gemaakt worden. Vooral de kleinere bedrijven vormen een hogere risicogroep.
Wat levert het op? Doel van deze presentatie is om vanuit praktische ervaringen en via wet- en regelgeving pragmatische een aantal handvatten aan te reiken om tot een veiligere werkomgeving te komen. Dit voor zowel de eigenaar/gebruiker als de installateur.
Gerrit-Jan Wijnen (werkzaam bij Engie Services en sprekend namens Uneto-VNI) geeft een inhoudelijk betoog over de mogelijke verbeteringen.

Hielke Kuitert (Inspectie SZW): “Veranderingen door overgang Arbeidsinspectie naar Inspectie SZW”

Het naleven van de ATEX-regels is een verantwoordelijkheid van de bedrijven, u doet het om uw bedrijf en personeel te beschermen tegen de gevaren van een explosieve atmosfeer. De overheid kan alleen de naleving bevorderen. 6 jaar geleden ging de Arbeidsinspectie op in de Inspectie SZW en daarmee is niet alleen de naam veranderd maar ook de aanpak. Van een dienst die zich puur op inspecteren richt naar een organisatie met een bredere focus, op zoek naar de beste interventies om de naleving van de Arbo-wetgeving te vergroten. Nog steeds inspecteren, maar ook communiceren, publiceren en spreken op bijeenkomsten zoals dit congres. ATEX blijft lastig in de praktijk en Hielke Kuitert zal laten zien waar de inspectie tegenaan loopt. Cultuur blijkt ook hier belangrijk: Als je het doet, doe het dan goed!

16.30 uur Walking Dinner 1ste deel

17.15 uur

Vooruitblik (nieuwe normen, nieuwe technologieën, nieuwe standaarden, etc)

René Ubbink: BowTie en Explosierisico’s (BowTieXP)

Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden zal René Ubbink (UD Industrial Safety) laten zien hoe de bowtie-methodiek ingezet kan worden om de explosie-risico’s beter en eenduidige in kaart te brengen. Deze hands-on sessie licht de aanpak toe om stapsgewijs via kansanalyse, te nemen maatregelen (van primaire tot quartaire) en risico-kwalificatie explosierisico de BowTieXP methode te gebruiken en zo te komen tot een beter inzicht in de EX-risico’s.

Marco Erdhuizen: Update vanuit IECEx

De week voorafgaand aan het Atex Congres vinden de jaarlijkse IECEx – vergaderingen plaats. Hij brengt u in een boeiende presentie op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van productcertificatie (IECEx 02), de stand van zaken binnen IECEx 03 (bedrijfscertificatie) én IECEx 05 (trainingen, examens en persoonscertificatie).
Actueler kan haast niet.
Marco Erdhuizen is IECEx – programmamanager bij Koninklijke PBNA en vice-voorzitter IECEx 03.

Stefan Hack, Business Development manager bij R. STAHL “Service & ondersteuning voor fabrieksveiligheid in de digitale wereld” (Engelstalig)
Om de functionaliteit van veiligheidssystemen in fabrieken te waarborgen, is onderhoud vereist. Exploitanten van installaties zijn verplicht om inspecties uit te voeren, de resultaten te evalueren en de protocollen te archiveren. Het uitvoeren van een inspectie in een weinig gedigitaliseerde omgeving kan veel tijd kosten, omdat controlelijsten moeten worden beheerd, afgedrukt, ingevuld, gescand en geëvalueerd door veel handmatige acties. De huidige digitalisering biedt kansen voor bedrijven door een papierloze workflow te introduceren. Maak kennis met de digitale oplossing conform richtlijn 60079-17 die het conflict tussen tijd, kwaliteit en kosten uit de weg gaat.

18.45 uur Walking Dinner 2de deel

19.30 uur: Afsluitend Blok

Jop Groeneweg: écht leren van incidenten met behulp van Just Culture.
Google op “just culture’ en je hebt ruim 70.000 hits. Niet zo gek, want dit lijkt de sleutel te zijn om bedrijven vooruit te helpen als het gaat om de veiligheidscultuur. Iedere organisatie wil graag leren van gemaakte fouten, near-misses of incidenten. Toch slagen ze hier maar mondjesmaat in. Door te streven naar een “just culture” in je bedrijf kun je zorgen dat je maximaal leert. Op zijn bekende luchtige, maar oh zo serieuze wijze, legt Jop Groeneweg uit hoe je door “procedural fairness” en “care en appreciation” – programma’s dit wél kunt bewerkstelligen. “Learning from incidents” komt pas echt goed tot zijn recht als je de ervaringen van je medewerkers tijdens incidenten-onderzoek serieus neemt en alle ervaringen gedeeld worden tijdens zo’n onderzoek. Dan pas kun je maximaal leren.

Prof. Dr. Jop Groenweg is werkzaam als psycholoog en gedragswetenschapper aan de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en TNO en al ruim 35 jaar betrokken bij vele studies na ongevallen in de industrie.

Ingeborg Koopmans: 10 jaar verder… 10 jaar veiliger ?
“Tien jaar geleden zijn we begonnen met het Atex en Process Safety Congres. Maar kun je nu ook constateren dat het veiliger is geworden ?”
“Nou, eerlijk gezegd niet”, antwoord Ingeborg, “en ik kan dat onderbouwen met feiten als het gaat om het aantal incidenten, het aantal dodelijke bedrijfsongevallen, het hoge aantal LTI’s en ga zo maar door”
Ook de rapportages van Inspectie SZW laten dit zien. Zijn er lessons learned? Niet voldoende. We willen allemaal dat het veiliger wordt, maar dat gaat me niet snel genoeg.
Als industrie kunnen we een voorbeeld nemen aan de wijze waarop onderling kennis gedeeld wordt in de vliegtuig-industrie.

Ik maak mee dat bedrijven waar we in het kader van een gerechtelijk onderzoek contact mee hebben soms door ons gewezen moeten worden op personen die zo’n bedrijf écht verder helpen.
En dat ik de terugkoppeling krijg van een gedaagde dat het werk er niet alleen veiliger op is geworden, maar ook leuker!

Ingeborg Koopmans is verbonden aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en ze is één van de acht Officieren van Justitie die alle arbeidsongevallen in Nederland behandelt.

Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek sluit deze jubileum editie af.

20.30 uur Borrel

21.00 uur Einde