René Ubbink

"BowTie en Explosierisico’s (BowTieXP)"

Rene-Ubbink

René Ubbing heeft Ruim 35 jaar ervaring in de industrie en als trainer op het gebied van ATEX, Risicobeoordelingen en Functional Safety. Het is een uitdaging om je praktische kennis over te brengen.

Veiligheid is enorm belangrijk op plekken waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Het voorkómen van ongevallen is pas haalbaar, als de kennis en vaardigheden voldoende aanwezig zijn.