Sprekers 2019

Chris Ground_ATEX2019.jpg
Christopher Ground
Channel Manager Europe
Eaton MTL

Christopher (Chris) werkt sinds 1991 bij MTL Intsruments; een kennisinstituut op het gebied van intrinsieke veiligheid en fabrikant van intrinsiek veilige producten zoals zener barriers en signal conditioners. Hij is wereldwijd actief met het geven van seminars en trainingen over intrinsieke veiligheid, overspanningsbeveiliging en aarding. Daarnaast heeft hij voor verschillende grote (petro)chemische bedrijven inspecties uitgevoerd en adviesrapporten geschreven over deze onderwerpen. Namens KWx zal Christopher Ground een presentatie geven over het belang van intrinsieke veiligheid in Ex-zones.

Pier-Jan Hettema_ATEX2019.jpg
Pier-Jan Hettema
Corporate Senior Process Safety Expert
DSM

Pier-Jan is na zijn studie Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven werkzaam geweest in diverse operationele en consultancy functies, onder andere bij Dupont de Nemours, ShinEtsu, Tebodin en ADM. Daarnaast is hij van 2012 tot 2014 voorzitter geweest van een Special Interest Group binnen Stichting NAP die zich bezig hield met aging assets. Sinds eind 2017 is Pier-Jan werkzaam als Corporate Senior Process Safety Expert bij DSM. In deze functie is hij wereldwijd verantwoordelijk voor het beleid van de multinational op het gebied van Process Safety.

Hielke Kuitert_ATEX2019.jpg
Hielke Kuitert
Specialist Arbeidshygiëne & Chemische Veiligheid
Inspectiebreed Kennis Centrum van de Inspectie SZW

Hielke Kuitert is na zijn afstuderen als Chemisch Technoloog aan de TU in Eindhoven direct begonnen in het HSE-werkveld en daar nooit meer mee gestopt. Hij heeft op milieugebied gewerkt als adviseur gevaarlijke afvalstoffen, als vergunningaanvrager bij Defensie en als vergunningverlener procesveiligheid en maakte toen de overstap naar veiligheid. Na 11 jaar als beleidsmedewerker Externe Veiligheid en Brzo-toezichthouder, en het afronden van de MoSHE opleiding aan de TU Delft, maakte hij in 2013 de overstap naar het kenniscentrum van de inspectie SZW. Binnen het kenniscentrum houdt hij zich onder meer bezig met het opleiden, begeleiden en adviseren van de inspecteurs op het vakgebied Chemische Veiligheid, met sinds enige tijd een focus op ATEX

Jeannette Leenders_ATEX2019.jpg
Jeannette Leenders
Normalisatie consultant
NEN

Jeannette studeerde scheikundige technologie aan de TU Eindhoven. Zij heeft onder andere negen jaar gewerkt bij het Prins Maurits Laboratorium van TNO. Hier was zij verantwoordelijk voor het vakgebied pyrotechniek (militair vuurwerk). Inmiddels werkt zij alweer ruim 17 jaar bij NEN. De eerste 8 jaar heeft ze veel tijd gestoken in Europese normen voor 'pyrotechnic articles', waaronder vuurwerk. Jeannette is alweer bijna 6 jaar projectleider van diverse PGS-en, zoals PGS 29. Bij diverse PGS-en is 'ATEX' een hot item. Sinds 2018 is Jeannette projectleider van de normcommissie 'ontplofbare atmosferen', onderdeel van 'explosieveiligheid'.

Marc Massant_ATEX2019.jpg
Marc Massant
Manager Technical Safety
Umicore

Marc Massant (1961) is van opleiding nucleair ingenieur en preventieadviseur.  Hij maakte kennis met procesveiligheid bij Tessenderlo Chemie tussen 2002 en 2008 waarna hij overstapte naar Umicore. Samen met een collega runde hij het procesveiligheidsproject voor de groep tussen 2014 en 2017 waarna hij terugkeerde naar de operatie als manager technische veiligheid voor de Umicore site te Olen in België.

Meer sprekers worden geladen